close
تبلیغات در اینترنت
مرتضی پاشایی مرد

امروزسه شنبه 03 اسفند 1395

مرتضی پاشایی مرد

تبلیغات


مرتضی پاشایی فوت کرد

9:20

ساعت ارسال

مرتضی پاشایی خواننده معروف فوت کرد. 


در شب گذشته مرتضی پاشایی پس از اتمام غذا 


،شمع های روی میز را فوت کرد